Quay lại

CÁC YÊU CẦU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG EU – CÁC LOẠI CHÈ KHÁC – CẬP NHẬT THÁNG 12/2018

Các yêu cầu tiếp cận thị trường được áp dụng cho sản phẩm các loại trà khác xuất khẩu vào thị trường EU. Tài liệu cung cấp những quy định luật pháp mà các sản phẩm gỗ khi vào thị trường này cần phải tuân thủ. Bên cạnh đó, tài liệu cũng cung cấp những thông tin ngoài luật giúp các nhà xuất khẩu đạt được ưu thế cạnh tranh so với các nhà xuất khẩu khác.

pdf-icon

Tiêu đề: Các yêu cầu tiếp cận thị trường EU – Các loại chè khác – Cập nhật Tháng 12-2018

Mô tả:

Dung lượng: 325 KB

Thời gian tải về: 0 phút 46 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.