Quay lại

Chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và “Ngày Tp.Hồ Chí Minh tại Osaka, Nhật Bản”

Chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và sự kiện “Ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Osaka, Nhật Bản” trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố