Quay lại

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Địa chỉ: Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM
Điện thoại: 028 3780 0350
Fax: 028 3780 0341
Website: www.hiepphuoc.vn
Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp
//

(Không tìm thấy tệp tin đính kèm!)