Quay lại

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CỤM CN TÂN HỘI (TAN HOI INDUSTRIAL COMPLEX INFASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY)

Địa chỉ: Ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 066.3755678.
Fax: 066.3755666.
Website: www.ticico.com
Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp
//

(Không tìm thấy tệp tin đính kèm!)