Quay lại

CÔNG TY CP CÀ PHÊ HELLO 5 (HELLO 5 COFFEE CORPORATION)

Địa chỉ: Tầng 12, Cao Ốc Vimedimex, 246 Cống Quỳnh, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3925 5715 - 3925 5815
Fax: 028 3925 5726
Website: www.hello5.vn
Lĩnh vực kinh doanh: Cà phê, thực phẩm, đồ uống
//

(Không tìm thấy tệp tin đính kèm!)