Quay lại

CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

Địa chỉ: 63/2 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3875 1884
Fax:
Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm từ plastic
//

(Không tìm thấy tệp tin đính kèm!)