Quay lại

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG

Địa chỉ: 527-529 Bình Thới, Phường 10, Quận 11 Tp HCM
Điện thoại: +848.62898989
Fax: +848.626364495
Website: www.fibc.vn
Lĩnh vực kinh doanh: Nhựa - Các sản phẩm từ nhựa
//

(Không tìm thấy tệp tin đính kèm!)