Quay lại

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN UBICOM

Địa chỉ: Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP. HCM
Điện thoại: +848.62527453 +848.62527462
Fax: +848.62527475
Website: Ubicom.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh: Sản Xuất khung tranh , Phào, Nẹp, Chỉ bằng Nhựa PS (polysterence) dùng trong Mỹ thuật, nội Thất và xây Dựng
//

(Không tìm thấy tệp tin đính kèm!)