Quay lại

HĐND TPHCM thông qua 107 nghị quyết liên quan đến đời sống người dân

Chiều 19/9, Kỳ họp thứ 11, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì. Đến dự có Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM Phan Kiều Thanh Hương. 

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, các đại biểu HĐND TP.HCM đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tập trung trí tuệ, giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao các nội dung của kỳ họp chuyên đề, tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 cũng như sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động của HĐND khóa X.

Bà Lệ cho biết HĐND Thành phố đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và hoạt động HĐND TP.HCM nửa nhiệm kỳ qua. Ngoài ra, xem xét thống nhất thông qua 9 nội dung nghị quyết, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM một cách kịp thời và cho ý kiến 8 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm quốc phòng - an ninh của Thành phố.

HĐND TP.HCM đã xem xét và thông qua 87 nghị quyết về những công trình cấp bách, dự án trọng điểm nhóm A, B góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; 3 nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị UBND Thành phố, các cấp, ngành tiếp tục tập trung triển khai toàn diện, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác năm; rà soát các chi tiêu còn đạt thấp, khó đạt để có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời, khẩn trương phân bổ các nguồn vốn theo quy định là cấp ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu, quy định, giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng cho biết ngay sau kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của đại biểu về những bất cập từ thực tiễn hoạt động của HĐND trong công tác giám sát; tiếp tục tập trung các giải pháp lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021-2026”;

Quan tâm đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND TP.HCM, lấy việc tổ chức các kỳ họp không giấy, kết hợp trực tiếp với trực tuyến; Xây dựng phần mềm công tác giám sát giải quyết khiếu nại của nhân dân, các dự án đầu tư công làm khâu đột phá…

Nguồn: TBKTVN