Quay lại

Hoa Kỳ sẽ rà soát hành chính thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với một số sản phẩm Việt Nam

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa thông báo về thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị rà soát hành chính thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam.

Cụ thể, rà soát thuế chống bán phá giá với tôm nước ấm đông lạnh (mã vụ việc: A–552–802); mắc áo bằng thép (A–552–812); tháp gió (A–552–814).

Thời kỳ rà soát thuế chống bán phá giá: từ ngày 01 tháng 02 năm 2023 đến ngày 31 tháng 01 năm 2024.

Đồng thời, rà soát thuế chống trợ cấp với mắc áo bằng thép (mã vụ việc: C-552–813). Thời kỳ rà soát thuế chống trợ cấp: từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Theo quy định pháp luật của Hoa Kỳ, thời hạn để các các bên liên quan nộp hồ sơ đề nghị rà soát là trước ngày 29 tháng 02 năm 2024.

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại lưu ý các Hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu liên quan cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu quy định, trình tự, thủ tục rà soát thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Hoa Kỳ.

Thông báo với Cục Phòng vệ thương mại trong trường hợp có nhu cầu rà soát thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời hợp tác đầy đủ với Cơ quan điều tra Hoa Kỳ trong suốt quá trình rà soát. Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Cơ quan điều tra Hoa Kỳ sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc áp dụng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp cao hơn cho doanh nghiệp.

Mặt khác, chủ động đăng ký tài khoản tại cổng thông tin điện tử về phòng vệ thương mại của Bộ Thương mại Hoa Kỳ - ACCESS (https://access.trade.gov/login.aspx) nhằm cập nhật thông tin và nộp các văn bản, tài liệu liên quan.

Cũng theo Cục Phòng vệ Thương mại, do năng lực sản xuất và xuất khẩu của nền kinh tế nước ta ngày càng lớn, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam cũng ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với các vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là đối tượng của 12 vụ việc điều tra, trong đó có 16 vụ việc khởi xướng mới đối với pin mặt trời, tủ gỗ, một số sản phẩm thép, hóa chất... Bên cạnh đó, nhiều vụ việc đang tiếp tục được điều tra và các vụ việc rà soát hàng năm, rà soát cuối kỳ.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen như: sản phẩm bị điều tra ngày càng đa dạng, phạm vi điều tra ngày càng mở rộng, quy trình điều tra ngày càng khắt khe, một số nước chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ... nhưng công tác kháng kiện năm 2023 cũng đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Cụ thể như: Hoa Kỳ kết luận thép dây không gỉ Việt Nam không lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đang áp dụng với Hàn Quốc, một số sản phẩm ống thép không lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đang áp dụng với Đài Loan - Trung Quốc. Doanh nghiệp pin mặt trời lớn của Việt Nam không lẩn tránh thuế và miễn thuế tạm thời với mặt hàng này, Chính phủ Việt Nam không trợ cấp đối với doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe được rà soát trong năm 2021.

Bộ Công Thương đánh giá, kết quả đạt được là do nỗ lực của các cơ quan nhà nước trong việc cảnh báo sớm các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về quy trình điều tra, kịch bản ứng phó; phối hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp liên quan trong việc trao đổi với các cơ quan điều tra nước ngoài nhằm bảo vệ, hỗ trợ ngành xuất khẩu Việt Nam được đối xử công bằng theo đúng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Nguồn: TBKTVN