Quay lại

Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp ngành Logistics và Chính quyền Thành phố và tham gia buổi giao lưu, kết nối doanh nghiệp liên quan ngành Logistics

Thời gian: 10/08/2023 - 10/08/2023

Căn cứ Kế hoạch số 2880/KH-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phát triển ngành Logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 799/KH-ITPC-SCT ngày 01 tháng 6 năm 2023 giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) và Sở Công Thương Thành phố về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp ngành Logistics và Chính Quyền Thành phố;

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến ngành Logistics và tạo cơ hội cho doanh nghiệp liên quan đến ngành logistics gặp gỡ, trao đổi và kết nối với các doanh nghiệp liên quan đến ngành, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp Sở Công Thương Thành phố tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp ngành Logistics và Chính quyền Thành phố - Giao lưu, kết nối doanh nghiệp liên quan ngành Logistics, cụ thể như sau:

Thời gian: thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2023

  • 08g00 - 09g00: Giao lưu, kết nối doanh nghiệp liên quan ngành Logistics.
  • 09g00 - 11g00: Đối thoại và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về lĩnh vực Logistics.

Địa điểm: Hội trường Prima AB, Khách sạn Majestic – Số 01 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung:

  • Gặp gỡ, giao lưu kết nối doanh nghiệp liên quan ngành Logistics;
  • Đối thoại và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về lĩnh vực Logistics. Các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp ngành Logistics với Sở Công Thương Thành phố và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề: Cơ sở hạ tầng Logistics; Các chính sách liên quan đến ngành Logistics; Việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành Logistics; Các kiến nghị, đề xuất khác liên quan đến ngành Logistics.

Vui lòng đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước ngày 09/8/2023, nếu có câu hỏi đề nghị gửi trước 16g00 ngày 03/8/2023 qua email: doithoai@itpc.gov.vn (đính kèm phiếu đăng ký tham dự) hoặc qua đường link: https://forms.gle/eyiJXuPzMe9V1wveA

Ban Tổ chức kính mời đại diện Quý Cơ quan, Doanh nghiệp tham dự.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC)

Địa chỉ: Số 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1

Điện thoại: 028.3910.1304        Email: doithoai@itpc.gov.vn    

Website: https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn

Đăng ký tham dự Hội nghị Đối thoại:

Anh Thành Tài: 0973 726 762          Email: taint@itpc.gov.vn

Anh Thanh Tâm: 0772 007 183        Email: tamht@itpc.gov.vn

Đăng ký kết nối doanh nghiệp, giới thiệu dịch vụ ngành logistics:

Chị Thùy Trang: 0903.367.567        Email: tranglt@itpc.gov.vn