Quay lại

Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp với Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố

Sáng 29 tháng 7 năm 2022, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức Hội nghị Đối thoại nhằm phổ biến quy định của pháp luật và giải đáp các câu hỏi vướng mắc, tháo gỡ khó khăn về trích nộp bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố. Đây cũng là Hội nghị Đối thoại trực tiếp lần thứ 224 của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố.

 Tham dự đối thoại, về phía ITPC có ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc phụ trách ITPC; về phía Bảo hiểm xã hội Thành phố có ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố; bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Phó Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội; ông Trần Ngọc Thương, phó Trưởng phòng Quản lý thu thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Hội nghị thu hút 250 doanh nghiệp đăng ký tham dự, tiếp nhận và giải đáp 65 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng từ ngày 01/7/2022; các quy định hưởng chế độ thai sản, ốm đau hoặc không làm việc và không hưởng tiền lương; quy định thực thi bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội ở các công ty khác nhau, hoặc chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội; hướng dẫn và cập nhật chi tiết quá trình thực hiện các Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao đồng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Ngoài ra, Hội nghị còn phổ biến các nội dung mới cần lưu ý của Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng từ ngày 01/7/2022; phổ biến và thông tin các nội dung quan trọng của Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế; Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam về ban hành quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bên cạnh đó bảo hiểm xã hội cũng đã tiếp tục hướng dẫn lắng nghe việc thực hiện và ứng dụng phần mềm số VssID - Bảo hiểm xã hội số của doanh nghiệp tại Hội nghị.