Quay lại

Hội nghị Tập huấn, đào tạo liên kết vùng phát triển nguồn nhân lực xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2024

Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các Vùng năm 2023 và giai đoạn 2024-2025, bao gồm: Một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ, Vùng Tây Nguyên, Vùng Đông Nam bộ, Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long;

Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xúc tiến các tỉnh, thành phố trong cả nước nâng cao kiến thức về chuyển đổi số và tối ưu hóa hệ thống quy trình giúp nâng cao hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn TUV SUD Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn, đào tạo liên kết vùng phát triển nguồn nhân lực xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2024, chuyên đề: “Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số và tối ưu hóa hệ thống quy trình nâng cao hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư” vào ngày 05/4/2024.

Thông qua Hội nghị này, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) hy vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ trong việc thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư, từ đó tạo ra những cơ hội mới và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp. Tại buổi Hội nghị Tập huấn hôm nay, doanh nghiệp sẽ có dịp trao đổi cùng diễn giả để tìm ra những cách làm hay, giải pháp mới phù hợp với từng điều kiện của đơn vị. Đồng thời, thông qua sự hợp tác và trao đổi này, tất cả các đơn vị có thể đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, tăng cường năng lực cạnh tranh, cập nhật thông tin về phương thức sản xuất Lean và chứng chỉ ISO/IEC 27001, và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Nguồn Phòng Thông tin ITPC