Quay lại

Hội nghị Tổng kết Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố với chủ đề “20 năm – Một chặng đường đồng hành cùng Doanh nghiệp”

Thời gian: 18/11/2022 - 18/11/2022

Hệ thống đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố (gọi tắt là Hệ thống) do Ủy ban nhân dân Thành phố Thành lập từ năm 2002 và giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) là đơn vị đầu mối điều phối hoạt động của Hệ thống với mục tiêu tạo kênh thông tin đối thoại giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh; kết nối giữa doanh nghiệp với Chính quyền Thành phố, nhằm đáp ứng kịp thời việc tuyên truyền chính sách và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Các doanh nghiệp và hội/hiệp hội có thể tham gia Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố thông qua 02 hình thức:

Đối thoại qua website của Hệ thống:

  • https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/ (phiên bản tiếng Việt)
  • https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/en  (phiên bản tiếng Anh)

Việc bổ sung vận hành phiên bản tiếng Anh vào tháng 7 năm 2022 và nâng cấp toàn bộ website Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia Hệ thống, nâng cao hiệu quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc cũng như kịp thời ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị, hiến kế, đề xuất của doanh nghiệp.

Đối thoại qua các Hội nghị đối thoại trực tiếp: Thành phố sẽ tăng cường tổ chức nhiều chuyên đề đối thoại trực tiếp hơn nữa để doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực ngành nghề có thể tham gia.

Nhằm tổng kết lại quá trình hoạt động của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố trong suốt 20 năm qua (2002 – 2022), Thành phố đã giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Tổng kết với chủ đề “20 năm  – Một chặng đường đồng hành cùng Doanh nghiệp”, đây cũng là dịp để Lãnh đạo Thành phố và các Sở, ban, ngành thành viên Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố gặp gỡ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để trao đổi, lắng nghe các giải pháp, hiến kế, đề xuất cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói chung và hoạt động của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố nói riêng.

Thời gian: 8g00 – 11g30, Thứ Sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1

Trân trọng kính mời đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội ngành nghề và Doanh nghiệp tham dự Hội nghị. Nếu có câu hỏi hoặc đề xuất, hiến kế liên quan đến các nội dung nêu trên, Quý đơn vị vui lòng gửi về Trung tâm Xúc tiến

Thương mại và Đầu tư Thành phố và xác nhận tham dự trước ngày 10 tháng 11 năm 2022 qua email: anhtd@itpc.gov.vn.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Văn phòng - ITPC

Địa chỉ: số 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1

Điện thoại: (028) 3910 1304 – 0933927371 (Duy Anh)

Email: anhtd@itpc.gov.vn

Website: http://itpc.hochiminhcity.gov.vn/home