Quay lại

Kinh tế kết nối 10-2022 | Hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển thị trường nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

Trong số này, "Hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển thị trường nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm":

+ Hỗ trợ DN tiêu thụ hàng hóa những tháng cuối năm

+ Phương án để DN tìm kiếm thị trường mới

+ Chính quyền thành phố thực hiện những phương án giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Xin chân thành cám ơn:

+ Sở Công Thương TP.HCM

+ Công ty TNHH Tâm An Natural @AEON MALL VIET NAM

+ Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng @Hiệp hội Thực phẩm minh bạch AFT