Quay lại

Kinh tế kết nối số 11-2021: Du lịch tìm giải pháp khôi phục thị trường nội địa

Kinh tế kết nối số 11-2021: Du lịch tìm giải pháp khôi phục thị trường nội địa

Chương trình truyền hình do #ITPC#VTV9 phối hợp sản xuất phát sóng vào 18g30p thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng. Chương trình là kênh thông tin về các hoạt động xúc_tiến thương_mại, đầu_tư, du_lịch và công tác cải_cách_hành_chánh của