Quay lại

Kinh tế kết nối số 12 - 2022 | Giải pháp gỡ khó và đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong số này, "Giải pháp gỡ khó và đồng hành cùng doanh nghiệp":

+ Chương trình đối thoại: cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền

+ Nâng chất đối thoại để đồng hành cùng doanh nghiệp

+ Giải pháp TP.HCM thực hiện giúp việc đối thoại doanh nghiệp ngày càng chất lượng hơn

Xin trân trọng cám ơn + Ủy ban nhân dân TP.HCM

+ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

+ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM

+ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA08), Công an TP.HCM

+ Hiệp hội TM&CN Hàn Quốc tại miền Trung và miền Nam Việt Nam (KOCHAM)

+ Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật

+ Công ty TNHH SX&TM Tân Quang Minh (Bidrico)