Quay lại

Phiên Toàn thể Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ 1

Thời gian: 24/04/2024 - 24/04/2024

Với các thông tin được thu thập tại Phiên Trù bị, Phiên Toàn thể Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ 1 sẽ được triển khai theo thông tin như sau:

THÔNG TIN CHUNG:

Thời gian: 8h30 - 12h00, ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Thứ Tư).

Địa điểm: Khách sạn Grand Saigon, số 8 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ: Song ngữ Anh – Việt.

Phí tham dự: Chương trình không thu phí.

Link đăng ký: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdXtVaGlkGA6M.../viewform

Mọi thông tin chi tiết về đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:

Ngọc Phùng - 028 3932 9555 - ngoc.phung@viac.org.vn

Sơn Hoàng - 028 3823 6738 - sonhq@itpc.gov.vn