Quay lại

SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG ĐỘNG VẬT GIÁP XÁC, THÂN MỀM VÀ THỦY SINH KHÔNG XƯƠNG SỐNG KHÁC, ĐÃ ĐƯỢC CHẾ BIẾN HOẶC BẢO QUẢN (HS.1605)-CÂP NHẬT 12.2022

 Thị trường xuất khẩu cho các động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản (HS Code 1605) bao gồm các sản phẩm: cua, tôm, tôm dạng bột nhão, các loài khác lựa chọn dựa trên tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam.

pdf-icon

Tiêu đề: SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG ĐỘNG VẬT GIÁP XÁC, THÂN MỀM VÀ THỦY SINH KHÔNG XƯƠNG SỐNG KHÁC, ĐÃ ĐƯỢC CHẾ BIẾN HOẶC BẢO QUẢN (HS.1605)

Mô tả: SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG ĐỘNG VẬT GIÁP XÁC, THÂN MỀM VÀ THỦY SINH KHÔNG XƯƠNG SỐNG KHÁC, ĐÃ ĐƯỢC CHẾ BIẾN HOẶC BẢO QUẢN (HS.1605)

Dung lượng: 729 KB

Thời gian tải về: 1 phút 44 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.