Quay lại

TEASER | DIỄN ĐÀN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ TỔNG KẾT CHUỖI SỰ KIỆN IPS 2022

1. Tên sự kiện: Diễn đàn Hỗ trợ đầu tư và Tổng kết Chuỗi sự kiện Xúc tiến đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài năm 2022. 2. Thời gian, địa điểm: - Thời gian: Từ 8g00 - 12g00, thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022. - Địa điểm: Khách sạn Grand Saigon, 08 Đồng Khởi, Quận 1. 3. Mục đích, ý nghĩa: Giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, lắng nghe nguyện vọng và mong muốn từ nhà đầu tư từ đó tháo gỡ các vướng mắc và hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt đây còn là chương trình tổng kết Chuỗi sự kiện Xúc tiến đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài năm 2022 (IPS 2022), bao gồm 08 sự kiện Hội thảo, Tọa đàm về thúc đẩy và hỗ trợ đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài.