Quay lại

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ, TRÀ VÀ CACAO - BA LAN

Tài liệu khảo sát thị trường này cung cấp cho các nhà xuất khẩu ở các quốc gia đang phát triển thông tin chính về sự phát triển của thị trường cà phê, trà và ca cao Ba Lan. Báo cáo này cũng bao gồm tổng quan và giải thích các sản phẩm chọn lọc liên quan, một số lưu ý về số liệu thống kê, cũng như thông tin về các tài liệu khác sẵn có về ngành này.

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường cà phê, trà và cacao - Ba Lan

Mô tả:

Dung lượng: 247 KB

Thời gian tải về: 0 phút 35 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.