Quay lại

THỊ TRƯỜNG GIA VỊ, THẢO MỘC - ĐỨC

Khảo sát này cung cho cấp cho các nhà xuất khẩu gia vị và thảo mộc những thông tin thị trường cụ thể của ngành liên quan đến việc thâm nhập thị trường Đức. Bằng cách tập trung vào một quốc gia cụ thể, khảo sát này cung cấp những thông tin chi tiết, bổ sung cho những thông tin và dữ liệu tổng quát

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường gia vị, thảo mộc - Đức

Mô tả:

Dung lượng: 362 KB

Thời gian tải về: 0 phút 51 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.