Quay lại

THỊ TRƯỜNG HY LẠP – CẬP NHẬT NĂM 2021

Tài liệu này cung cấp một số thông tin chung về thị trường Hy Lạp, môi trường kinh doanh, các sản phẩm chính và dịch vụ tại Hy Lạp. Tài liệu cũng đề cập đến các quy định và tiêu chuẩn thương mại cũng như môi trường đầu tư tại thị trường Hy Lạp.

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường Hy Lạp 2021

Mô tả: Thị trường Hy Lạp 2021

Dung lượng: 3.35 MB

Thời gian tải về: 8 phút 10 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.