Quay lại

THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN - CẬP NHẬT NĂM 2018

Tài liệu này cung cấp một số thông tin chung về thị trường Kyrgyzstan, môi trường kinh doanh, các sản phẩm chính và dịch vụ tại Kyrgyzstan. Tài liệu cũng đề cập đến các quy định và tiêu chuẩn thương mại cũng như môi trường đầu tư tại Kyrgyzstan.

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường Kyrgyzstan 2018

Mô tả:

Dung lượng: 1.16 MB

Thời gian tải về: 2 phút 49 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.