Quay lại

THỊ TRƯỜNG NHẬT - CẬP NHẬT NĂM 2019

Tài liệu này cung cấp một số thông tin chung về Thị trường Nhật, môi trường kinh doanh, các sản phẩm chính và dịch vụ tại Nhật. Tài liệu cũng đề cập đến các quy định và tiêu chuẩn thương mại cũng như môi trường đầu tư tại Thị trường Nhật.

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường Nhật 2019

Mô tả:

Dung lượng: 2.07 MB

Thời gian tải về: 5 phút 2 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.