Quay lại

THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO MẶC NGOÀI DỆT KIM - PHÁP

Khảo sát này cung cấp cho các nhà xuất khẩu trang phục mặc ngoài dệt kim những thông tin thị trường cho từng ngành cụ thể liên quan đến việc thâm nhập thị trường Pháp. Bằng cách tập trung vào một quốc gia cụ thể, khảo sát này cung cấp thêm thông tin, bổ sung các dữ liệu và thông tin tổng quát hơn trong khảo sát thị trường. Khảo sát này cũng bao gồm tổng quan và giải thích chi tiết sản phẩm được chọn, với những thông tin và số liệu thống kê cho ngành này.

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường quần áo mặc ngoài dệt kim - Pháp

Mô tả:

Dung lượng: 367 KB

Thời gian tải về: 0 phút 52 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.