Quay lại

THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO MẶC NGOÀI DỆT THOI - ĐỨC

Báo cáo nghiên cứu này cung cấp cho các nhà xuất khẩu quần áo ngoài dệt thoi những thông tin thị trường về ngành hàng cụ thể giúp cho việc thâm nhập vào thị trường Đức. Với việc tập trung vào một quốc gia cụ thể, báo cáo nghiên cứu cung cấp và bổ sung thêm các thông tin phổ biến và dữ liệu các thông tin chung tại thị trường Đức. Bản nghiên cứu cũng bao gồm cái nhìn khái quát và giải thích về những sản phẩm được chon đề cập đến, một số nhận xét chung dựa trên các số liệu thống kê cũ cũng như thông tin dựa trên các tài liệu khác về ngành hàng này.

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường quần áo mặc ngoài dệt thoi - Đức

Mô tả:

Dung lượng: 428 KB

Thời gian tải về: 1 phút 1 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.