Quay lại

THỊ TRƯỜNG TRÀ - ĐỨC

Bài nghiên cứu này cung cấp cho các nhà xuất khẩu trà thông tin thị trường chuyên ngành liên quan đến việc thâm nhập thị trường Đức. Bài nghiên cứu cũng bao hàm giới thiệu tổng quan và giải thích về các sản phẩm chọn lựa được đề cập tới, một vài nhận xét chung về số liệu thống kê và thông tin về các tài liệu sẵn có khác dùng cho ngành hàng này.

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường trà - Đức

Mô tả:

Dung lượng: 344 KB

Thời gian tải về: 0 phút 49 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.