Quay lại

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ kết quả chấm vòng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư năm 2022 thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thi sinh đủ điều kiện dư thi vòng 2

Hãy tham khảo thông tin chi tiết file đính kèm thông báo này