Quay lại

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

Trong 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Văn phòng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Xin tham khảo file đính kèm trong thông báo này