Quay lại

Thông báo: về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức vòng 1

Thí sinh đủ điều kiện thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh được đính kèm trong phụ lục 1 của file đính kèm trong thông báo này.

Vào lúc 8g00 ngày 2.8.2022, các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 có mặt tại Hội trường Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM , số 51 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa kao, Quận 1

Xin hãy xem chi tiết tại file đính kèm.