Quay lại

TP.HCM sẽ ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho dự án giao thông trọng điểm

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện, đơn vị liên quan tập trung, chủ động thực hiện nghiêm, đầy đủ các nhiệm vụ cụ thể đã được phân công tại Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 9/6/2021 của UBND Thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, ưu tiên nguồn vốn đầu tư các dự án công trình giao thông trọng điểm, cấp bách và bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2021 - 2025. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn chuẩn bị đầu tư các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, kết nối vùng, các tuyến giao thông trục chính, khu vực cảng biển Thành phố.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, khả thi để huy động hiệu quả các nguồn vốn (ODA, PPP, trái phiếu địa phương, khai thác quỹ đất, xúc tiến kêu gọi đầu tư,...) phục vụ đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng trên địa bàn TP.HCM.

Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương tham mưu UBND TP.HCM thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm toán; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác hiệu quả. Trong đó, sớm hoàn thành công tác điều chỉnh dự án đầu tư, rà soát bổ sung quỹ đất thanh toán hoàn vốn cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán đối với các dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định, hạn chế tăng chi phí đầu tư xây dựng và phát sinh lãi vay trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đẩy nhanh tiến độ tham mưu UBND TP.HCM trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060 và Quy hoạch chung TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040.

Đồng thời tham mưu UBND TP.HCM kế hoạch thực hiện rà soát quỹ đất phù hợp để khai thác, phát triển khu vực xung quanh nhà ga tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), số 2 (Bến Thành - Tham Lương), các nút giao thông với đường Vành đai 3 thuộc địa phận TP.HCM để triển khai thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát điều chỉnh quy hoạch dọc theo các tuyến đường Vành đai, cao tốc và phát triển các vùng phụ cận để tham mưu UBND TP.HCM khai thác hiệu quả quỹ đất trên địa bàn TP.HCM tạo nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý đường sắt đô thị chủ động, tích cực phối hợp với UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch chi tiết, có giải pháp đảm bảo tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, công tác quản lý chất lượng công trình,… Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng kế hoạch năm 2024 và cam kết tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của địa phương đối với từng dự án cụ thể, đảm bảo tiến độ chung của dự án được duyệt và theo chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Quyết định 641/QĐ-UBND ngày 1/3/2024 về ban hành Chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Nguồn: TBKTVN