Quay lại

VIPFA chọn sứ mệnh phát triển hệ thống khu công nghiệp sinh thái, xanh và bền vững

Chiều 25/3, Đại hội VIPFA lần thứ nhất đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của 200 đại biểu là hội viên chính thức và khách mời từ các tổ chức trong nước và quốc tế. Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Quy chế hoạt động Liên chi hội, Quy chế Quản lý Tài chính Liên chi hội, Báo cáo Phương hướng – nhiệm vụ - giải pháp nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban Chấp hành Liên chi hội đã được bầu, gồm 51 ủy viên. TS. Phan Hữu Thắng, Chủ tịch Công ty TNHH Viện Nghiên cứu Đầu tư quốc tế (ISC), Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) được bầu làm Chủ tịch.

Chia sẻ với báo chí sau khi ra mắt Ban chấp hành VIPFA nhiệm kỳ 2024-2029, TS. Phan Hữu Thắng cho biết, xác định sứ mệnh “khơi dậy và phát huy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng vươn lên của các doanh nghiệp hội viên, hướng tới phát triển một hệ thống khu công nghiệp sinh thái, xanh và bền vững”, VIPFA phấn đấu trở thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, có vai trò tích cực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành một nước công nghiệp phát triển trong khu vực.

Để đảm bảo quyền lợi của hội viên và duy trì sự phát triển, trong nhiệm kỳ đầu tiên, VIPFA đã xác định tập trung triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ lớn.

Một là, kiện toàn tổ chức, đặc biệt là xây dựng đội ngũ lãnh đạo nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành Liên chi hội.

Hai là, phấn đấu tới năm 2029 đạt số lượng tối thiểu 300 hội viên, với mức tăng trưởng hội viên hàng năm đạt từ 20 đến 30%.

Ba là, phát triển các quan hệ hợp tác, liên kết với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế cũng như với các địa phương trong cả nước.

Bốn là, chú trọng tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu để duy trì sự phát triển của VIPFA.

VIPFA được thành lập theo Nghị quyết số 68/NQ-BCH ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam, với mục địch là là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến khu công nghiệp; là đầu mối tin cậy của các nhà đầu tư, các đối tác nhằm kết nối cung – cầu về đầu tư, tài chính cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động trong khu công nghiệp; thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ thị trường và các hội viên Liên chi hội phát triển hoạt động đầu tư, kinh doanh một cách chuyên nghiệp, có chuẩn mực, đạo đức phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam;

“Chúng tôi cũng xác định nhiệm vụ là đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp khu công nghiệp tham mưu cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách và giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, thuế, hải quan của các doanh nghiệp khu công nghiệp ở Việt Nam, tham mưu cho Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng như các hoạt động khác liên quan đến tài chính khu công nghiệp…”, ông Thắng cho biết thêm.

Nguồn: Báo Đầu tư