Quay lại

Xuất khẩu tiếp tục tăng cao, ấn tượng từ nhóm hàng chủ lực

Theo số liệu thống kê sơ bộ được Tổng cục Hải quan công bố ngày 21/3/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2024 (từ ngày 16/2 đến ngày 29/2/2024) đạt 28,41 tỷ USD, tăng 46,7% (tương ứng tăng 9,05 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 2/2024 (từ ngày 01/2 đến ngày 15/2/2024). 

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 2/2024 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 113,43 tỷ USD, tăng 18,1%, tương ứng tăng 17,37 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 78,08 tỷ USD, tăng 14,5%  (tương ứng tăng 9,88 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước; tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 35,35 tỷ USD, tăng 26,9% (tương ứng tăng 7,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.  

Cụ thể về xuất khẩu, trong kỳ 2 tháng 2/2024 đạt 14,73 tỷ USD, tăng 48,2% (tương ứng tăng 4,79 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 2/2024.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 2/2024 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 2/2024 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 934 triệu USD (tương ứng tăng 50,2%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 768 triệu USD (tương ứng tăng 48,4%); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác tăng 588 triệu USD (tương ứng tăng 49,8%); hàng dệt may tăng 104 triệu USD (tương ứng tăng 10,9%); giày dép các loại tăng 178 triệu USD (tương ứng tăng 35,5%); phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 219 triệu USD (tương ứng tăng 61,4%); sắt thép các loại tăng 238 triệu USD (tương ứng tăng 93,3%); cà phê tăng 125 triệu USD (tương ứng tăng 62%)...

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 1 tháng 2 năm 2024và kỳ 2 tháng 2 năm 2024. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 1 tháng 2 năm 2024
và kỳ 2 tháng 2 năm 2024. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Như vậy, tính trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 59,21 tỷ USD, tăng 19% (tương ứng tăng 9,45 tỷ USD) so với  cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 2/2024 đạt 10,85 tỷ USD, tăng 48,1% tương ứng tăng 3,53 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 2 tháng/2024 của nhóm các doanh nghiệp này lên 43,04 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 5,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2024 đạt 13,68 tỷ USD, tăng 45,2% (tương ứng tăng 4,26 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 2/2024.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 2/2024 tăng so với kỳ 1 tháng 2/2024 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,37 tỷ USD (tương ứng tăng 49,3%); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 522 triệu USD (tương ứng tăng 51%); sắt thép các loại tăng 203 triệu USD (tương ứng tăng 65,4%); vải các loại tăng 183 triệu USD (tương ứng tăng 60,5%); chất dẻo nguyên liệu tăng 231 triệu USD (tương ứng tăng 116,7%)...

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 1 tháng 2 năm 2024 so với kỳ 2 tháng 2 năm 2024. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 1 tháng 2 năm 2024
so với kỳ 2 tháng 2 năm 2024. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Như vậy, tính trong 2 tháng đầu năm2024, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 54,21 tỷ USD, tăng 17,1%, tương ứng tăng 7,59 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này là 9,02 tỷ USD, tăng 45,9% (tương ứng tăng 2,84 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 2/2024. Tính trong 2 tháng/2024, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 35,03 tỷ USD, tăng 13,5% (tương ứng tăng 4,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Với kết quả trên, trong kỳ 2 tháng 2/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,05 tỷ USD. Tính trong 2 tháng đầu năm2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 5 tỷ USD.

Nguồn: TBKTVN