Quay lại

Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 - Kỳ I

Thời gian: 12/04/2024 - 12/04/2024

Căn cứ kết quả Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2023, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tiếp tục triển khai Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 – Kỳ 1 (“ILS Forum 2024 – Kỳ 1”) lấy chủ điểm chính là “Đầu tư bằng hình thức đối tác công – tư (PPP) trong bối cảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh”. 

ILS Forum 2024 – Kỳ 1 sẽ tập trung khai thác và đối thoại về hai chủ đề chính gồm:

-Lựa chọn loại hợp đồng PPP và yêu cầu về đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các bên trong hợp đồng;

-Nâng cao vai trò của khối tư nhân nhằm cải tiến, vận hành hiệu quả dự án PPP tại TP. Hồ Chí Minh.

VIAC và ITPC gửi đến Quý Ông (Bà) mời tham dự Phiên trù bị - Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 - Kỳ I với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 08h00 - 11h30, ngày 12/04/2024 (Thứ Sáu) 

Địa điểm: Showroom ITPC, số 92 - 96 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mọi thông tin chi tiết về Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2024 - Kỳ I, xin vui lòng liên hệ:

+ Chị Ngọc Phùng - Điện thoại: 028 3932 1632 - Email: ngoc.phung@viac.org.vn; hoặc

+ Chị Duyên Lê - Điện thoại: 0973 276 462 - Email: duyenlnm@itpc.gov.vn