Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Câu hỏi thường gặp » Khi tăng tài sản cố định có phải khai báo với cơ quan thuế hay không? Hay chỉ cần đăng ký phương pháp trích khấu hao là đủ?
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
Câu hỏi: Khi tăng tài sản cố định có phải khai báo với cơ quan thuế hay không? Hay chỉ cần đăng ký phương pháp trích khấu hao là đủ?
Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010);

Trường hợp doanh nghiệp tăng tài sản cố định thì thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao.

Các câu hỏi thường gặp khác
 
    Bí quyết mới  
[ xem tiếp ]