Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Tin tức » Tin quốc tế » 2018 » Tháng 11 » Đầu tư nước ngoài vào Myanmar trong năm tài chính 2017-18
Tin tức
Đầu tư nước ngoài vào Myanmar trong năm tài chính 2017-18
Tin ngày :  28/11/2018
Theo báo cáo tài chính của Ủy ban Đầu tư Myanmar (MIC) cho giai đoạn tài chính 2017-18, đầu tư nước ngoài đạt hơn 6.119 triệu USD trong giai đoạn 2017-18 và hơn 2.100 triệu USD trong số đó được đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. MIC cấp phép cho 222 doanh nghiệp trong 12 lĩnh vực trong năm tài chính này.
Theo báo cáo, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư 2.100 triệu USD vào 149 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và khoảng 1.270 triệu USD đầu tư nước ngoài vào Myanmar trong lĩnh vực phát triển nhà ở.

Các khoản đầu tư được MIC cho phép như sau: 1.772 triệu USD cho 138 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, 1.261 triệu USD cho 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển nhà ở, 1.004 triệu USD cho 39 doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ khác, 901 triệu USD cho 8 doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông và vận tải, 405 triệu USD cho 5 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất điện, 132 triệu USD cho 6 các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, 176 triệu USD cho 5 doanh nghiệp trong ngành khách sạn và du lịch, 34 triệu USD cho một doanh nghiệp để xây dựng khu công nghiệp, 27 triệu USD cho 10 doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi và thủy sản và 1 triệu USD trong lĩnh vực khai thác.

Hơn nữa, khoản đầu tư vào Thilawa SEZ như sau: 328 triệu USD cho 11 doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, 57 triệu USD cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, 1 triệu USD trong lĩnh vực dịch vụ, 7 triệu USD trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics và 8 triệu USD trong lĩnh vực phát triển nhà ở.

Tổng cộng có 28 quốc gia đầu tư vào Myanmar và Singapore đứng đầu danh sách với 2.263 triệu USD với 44 doanh nghiệp, tiếp theo là Trung Quốc với 1.397 triệu USD với 67 doanh nghiệp. Các nhà đầu tư từ 13 quốc gia đã đầu tư vào khu vực Thilawa SEZ.

(Theo elevenmyanmar, Vu - ITPC)

https://elevenmyanmar.com/news/foreign-investment-reaches-to-us6119-m-in-2017-18-fy

 

Tin khác
      1   2   3   4   5   6   7      
 
Đăng ký nhận bản tin
 
 
    Sự kiện mới
 
[ xem tiếp ]