Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Tin tức » Tin trong nước » 2019 » Tháng 1 » Cơ quan trung ương mua sắm công từ 68 tỷ sẽ bị điều chỉnh bởi CPTPP
Tin tức
Cơ quan trung ương mua sắm công từ 68 tỷ sẽ bị điều chỉnh bởi CPTPP
Tin ngày :  15/01/2019
Từ ngày 14/1/2019 đến 31/12/2019, cơ quan cấp trung ương mua sắm hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn có giá gói thầu từ 68 tỷ đồng trở lên sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của CPTPP...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Phụ lục tóm tắt cam kết về mua sắm Chính phủ của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP.

Theo đó, các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP bao gồm các gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp được quy định cụ thể tại bản chào mở cửa thị trường của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các gói thầu có giá bằng hoặc cao hơn ngưỡng tương ứng được quy định trong bản chào của Việt Nam; gói thầu thuộc dự án, dự toán của cơ quan mua sắm được liệt kê tại bản chào cũng sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP.

Cụ thể hơn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, một số cam kết của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP như sau:

Thứ nhất, về giá gói thầu, trong thời gian từ 14/1/2019 đến 31/12/2019, cơ quan cấp trung ương mua sắm hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn có giá gói thầu từ 2.000.000 SDR trở lên (tương đương khoảng 68 tỷ đồng) hoặc các gói thầu xây lắp từ 65.200.000 SDR trở lên (tương đương 2,2 nghìn tỷ đồng) sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP.

Đối với các cơ quan khác mua sắm hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn có giá gói thầu từ 3.000.000 SDR trở lên (102 tỷ đồng); gói thầu xây lắp từ 65.200.000 SDR (2,2 nghìn tỷ đồng) cũng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Thứ hai, về cơ quan mua sắm. Các cơ quan cấp trung ương sẽ bao gồm Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan khác sẽ bao gồm Thông tấn xã Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 34 bệnh viện cấp Trung ương.

Thứ ba, về hàng hóa, dịch vụ cụ thể. Đối với các cơ quan cấp trung ương và cơ quan khác được liệt kê tại bản chào. Cụ thể, danh mục hàng hóa sẽ bao gồm tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định, trừ những hàng hóa được liệt kê tại một số mục của bản chào.

Danh mục dịch vụ chỉ bao gồm những dịch vụ được liệt kê ở phần D của Bản chào mới thuộc phạm vi điều chỉnh. Danh mục dịch vụ xây dựng sẽ bao gồm toàn bộ dịch vụ xây dựng thuộc phạm vi mở cửa của bản chào, trừ những dịch vụ được loại trừ.

Thứ tư, về các loại trừ của Hiệp định. Các gói thầu của Việt Nam được loại trừ, không áp dụng chương trình mua sắm chính phủ của Hiệp định được quy định cụ thể tại lời văn chương trình mua sắm chính phủ, loại trừ trong các phần của bản chào và loại trừ tại lưu ý chung của bản chào.

 Nguồn: TBKTVN

Tin khác
      1   2   3      
 
Đăng ký nhận bản tin
 
 
    Sự kiện mới
 
[ xem tiếp ]