Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Tin tức » Tin trong nước » 2019 » Tháng 11 » Tăng tốc giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài tháng 10, đạt 175 triệu USD
Tin tức
Tăng tốc giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài tháng 10, đạt 175 triệu USD
Tin ngày :  19/11/2019
Trong tháng 10/2019, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đạt khoảng 175 triệu USD, cao hơn gần gấp đôi so với tháng 9/2019.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 10 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài, trong đó có 4 hiệp định với ADB và 1 hiệp định với OFID, tổng trị giá khoảng 463 triệu USD.

Trong tháng 10 (tính đến 20/10/2019), giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 175 triệu USD, cao hơn gần gấp đôi so với tháng 9/2019.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2019, giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.654 triệu USD, tương đương khoảng 38.283 tỷ đồng. Trong đó cấp phát khoảng 1.152 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 502 triệu USD, chiếm khoảng 35,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã duyệt.

Về trả nợ của Chính phủ trong tháng 10/2019 khoảng 6.926 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với mức 19.600 tỷ đồng của tháng trước đó. Trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.592 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 2.333 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 246.496 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 202.862 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 43.634 tỷ đồng (trong đó nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 25.228 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 18.406 tỷ đồng).

Trước đó, theo Báo cáo dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 của Chính phủ trình Quốc hội, dự kiến dự toán chi ngân sách năm 2020 là hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán chi năm 2019.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính dự kiến bội chi ngân sách là 234,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP. Dự kiến đến hết năm 2020, dư nợ công bằng 54,3% GDP, dư nợ Chính phủ bằng 48,5% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia bằng 45,5% GDP.

Theo Bộ Tài chính, chi ngân sách năm 2020 sẽ được thực hiện trên nguyên tắc, tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công; bố trí chi trả nợ lãi đầy đủ, đúng hạn, quản lý chặt các khoản vay, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; tiếp tục cải cách tiền lương từ 1/7/2020 (tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng); bố trí dự phòng, dự trữ quốc gia đảm bảo xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm.

 http://vneconomy.vn/tang-toc-giai-ngan-von-oda-von-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-thang-10-dat-175-trieu-usd-2019111821364184.htm

Tin khác
      1   2   3   4      
 
Đăng ký nhận bản tin
 
 
    Sự kiện mới
 
[ xem tiếp ]