Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Xây dựng
Xây dựng
 
  Ngày 20.5.2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2018/TT-BXD về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
  Ngày 25.04.2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2017/TT-BXD về Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
  Ngày 16.03.2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2017/TT-BXD về Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BXD, ngày 30 tháng 12 năm 2016. Quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 30/2016/TT-BXD, ngày 30 tháng 12 năm 2016. Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BXD, ngày 29 tháng 12 năm 2016. Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC, ngày 26 tháng 12 năm 2016. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BXD, ngày 15 tháng 12 năm 2016. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 210/2016/TT-BTC, ngày 10 tháng 11 năm 2016. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 209/2016/TT-BTC, ngày 10 tháng 11 năm 2016. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
  Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, ngày 02 tháng 12 năm 2016. Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 26/2016/TT-BXD, ngày 26 tháng 10 năm 2016. Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
  Bộ Tài chính ban ban hành Thông tư số 172/2016/TT-BTC, ngày 27 tháng 10 năm 2016. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 25/2016/TT-BXD, ngày 09 tháng 09 năm 2016. Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
  Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 1942/BXD-QLN, ngày 06 tháng 9 năm 2016. V/v: Thực hiện quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13
  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BXD, ngày 01 tháng 09 năm 2016. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BXD, ngày 01 tháng 07 năm 2016. Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành
  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BXD, ngày 29 tháng 06 năm 2016. Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 20/2016/TT-BXD, ngày 30 tháng 06 năm 2016. Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
  Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 488/QĐ-BXD, ngày 25 tháng 05 năm 2016. Về việc phê duyệt tạm thời quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng
      1   2   3   4