Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Y tế
 
  Ngày 01.03.2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2019/TT-BYT Quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
  Ngày 28.02.2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 745/QĐ-BYT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
  Ngày 30.11.2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2018/TT-BYT Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp
  Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4041/QĐ-BYT, ngày 07 tháng 09 năm 2017. Phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020
  Ngày 10.05.2017 Bộ Y tế ban hành Thông tư 20/2017/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
  Ngày 11.3.2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 831/QĐ-BYT Về việc ban hành Mẫu hồ sơ quản lý sức khoẻ cá nhân phục vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu
  Bộ Y tế ban hành Thông tư số 45/2016/TT-BYT, ngày 20 tháng 12 năm 2016. Ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào việt nam đã được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 278/2016/TT-BTC, ngày 14 tháng 11 năm 2016. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 240/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016. Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
  Bộ Y tế ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BYT, ngày 28 tháng 10 năm 2016. Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế
  Bộ Y tế ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BYT, ngày 31 tháng 10 năm 2016. Quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4554/QĐ-BYT, ngày 22 tháng 8 năm 2016. Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
  Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4988/QĐ-BYT, ngày 16 tháng 09 năm 2016. Về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm
  Bộ Y tế ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BYT, ngày 15 tháng 9 năm 2016. Quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khoẻ sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
  Bộ Y tế ban hành Công văn số 7086/BYT-BH, ngày 26 tháng 9 năm 2016. V/v thanh toán thuốc BHYT
  Bộ Y tế ban hành Công văn số 7117/BYT-KH-TC, ngày 27 tháng 09 năm 2016. V/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/3015/TTLT-BYT-BTC.
  Bộ Y tế ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BYT, ngày 28 tháng 9 năm 2016. Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
  Bộ Y tế ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BYT, ngày 30 tháng 06 năm 2016. Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khoẻ người lao động
  Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4930/QĐ-BYT, ngày 15 tháng 09 năm 2016. Về việc đính chính Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
  Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4666/QĐ-BYT, ngày 29 tháng 8 năm 2016. Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016
      1   2   3   4