Quay lại

FAO: Nền kinh tế toàn cầu tổn thất thêm ít nhất 10.000 tỷ USD từ chi phí ẩn

FAO đã tiến hành phân tích đối với 154 quốc gia nhằm xác định chi phí thực sự của hệ thống nông nghiệp và lương thực. Tổ chức này ước tính những chi phí ẩn này vào khoảng 12.700 tỷ USD trong năm 2020, tương đương gần 10% Tổng sản phẩm toàn cầu (GDP).

Tổng Giám đốc FAO Qu Dongyu nhận định tương lai của hệ thống nông nghiệp và lương thực, thậm chí hành tinh này phụ thuộc vào việc thế giới có sẵn sàng thừa nhận những chi phí ẩn này hay không, cũng như nắm được nguyên nhân dẫn đến phát sinh những chi phí này.

Nghiên cứu chỉ ra rằng 73% chi phí ẩn này có liên quan đến chế độ ăn kém lành mạnh như thực phẩm chế biến sẵn, chất béo và đường gây béo phì và các bệnh không truyền nhiễm như tiểu đường.

FAO nêu rõ hậu quả bao gồm giảm năng suất lao động. Hơn 20% chi phí ẩn này có liên quan đến các vấn đề môi trường bao gồm khí thải từ khí nhà kính và nitrogen, việc sử dụng nước và những thay đổi trong việc sử dụng đất.

Các nước thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nhất khi những chi phí ẩn này chiếm tới 27% GDP, trong khi con số này tại các nước thu nhập trung bình và thu nhập cao lần lượt là 11% và chưa tới 8%.

Nguồn: Báo Đầu tư