Quay lại

Ra mắt Quỹ đầu tư nhượng quyền - Go Global Franchise Fund

GGFF mở ra cơ hội đầu tư vào các thương hiệu và công ty nhượng quyền cho các nhà đầu tư theo 3 hình thức: đầu tư mua chứng chỉ quỹ (CCQ) của GGFF và nhận lợi suất cố định hàng năm, nhận lãi theo ngày và được chuyển quyền sở hữu CCQ khi cần thanh khoản; đầu tư vào một quỹ nhượng quyền cố định do GGFF thành lập; đầu tư mua chứng chỉ quỹ có thể hoán đổi thành cổ phần của các công ty do Go Global Holdings đầu tư và sở hữu.

hinh-3.jpeg

Ra mắt Quỹ đầu tư nhượng quyền - Go Global Franchise Fund (GGFF)

GGFF giúp nhà đầu tư tham gia đầu tư vào ngành dễ dàng nhưng không cần tham gia vận hành, quản lý chi nhánh nhượng quyền qua việc uỷ thác việc đầu tư cho quỹ.

Trong giai đoạn 1, GGFF ưu tiên gây quỹ từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư hiện hữu trên nền tảng web3 như Onus chain. Từ quý II/2024, GGFF sẽ mở rộng gây quỹ từ các nhà đầu tư cá nhân qua website và app.

Sản phẩm đầu tư GGFF tung ra trong giai đoạn này là chứng chỉ quỹ Go Global. Trong đợt phát hành đầu tiên, GGFF phát hành 1 triệu chứng chỉ quỹ với mệnh giá 10.000 đồng, với bước mua tối thiểu là 100 chứng chỉ quỹ cho một lần giao dịch. Chứng chỉ quỹ có thời hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng với mức lợi suất cố định từ 6-8%/năm, nhận lãi theo ngày.

me-bau.jpeg

Care With Love là một trong nhưng thương hiệu được GGFF và cũng đã nhượng quyền tại thị trường Philippines

Tại lễ ra mắt, GGFF cấp vốn cho 5 doanh nghiệp gồm: Phúc Tea, Care With Love, Heramo, Run Together Vietnam và Hana Gold. Trong số này, Phúc Tea, Care With Love và Phở’S đã ký kết hợp đồng nhượng quyền tại thị trường Philippines.

Nguồn: Báo Doanh Nhân SG