Quay lại

Công văn UBND TP.HCM về chính sách giảm mức thu phí thị thực nhập cảnh Trung Quốc

Phổ biến và truyền tải chính sách giảm mức thu phí thị thực nhập cảnh Trung Quốc đến các đơn vị cung ứng dịch vụ lữ hành quốc tế và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Danh sách đính kèm