Quay lại

Dự án nghiên cứu về nền tảng kiến thức phụ nữ trong lĩnh vực thương mại (WIT)

Sáng ngày 10/8/2022, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) đã phối hợp với Viện Mekong (MI) tổ chức Hội thảo “Dự án nghiên cứu về nền tảng kiến thức phụ nữ trong lĩnh vực thương mại (WIT)”. Tại sự kiện có sự hiện diện của ông Nguyễn Tuấn - Phó Giám đốc ITPC; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam; ông Madhurjya K.Dutta - Giám đốc hỗ trợ thương mại đầu tư thuộc Viện Mekong; Tiến sĩ Teddy Y. Sammy - Giáo sư tại đại học Carleton Canada; bà Jasmine Lal Fakmawii - Điều phối viên của Viện Mekong cùng với 30 doanh nghiệp tham dự.

Viện Mekong - MI (Thái Lan) đã triển khai dự án nghiên cứu về phụ nữ trong lĩnh vực thương mại (WIT) từ 2020 tại các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Năm 2021, MI đã tiến hành khảo sát trực tuyến đối với các nữ doanh nhân các nước và đã có báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sơ bộ qua buổi hội thảo trực tuyến năm 2021. Để các báo cáo thực chất hơn, họ tiến hành khảo sát trực tiếp thêm các nữ chủ doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày một số nghiên cứu điển hình từ các nước và tại Việt Nam, tổng thể các kết quả nghiên cứu định lượng và định tính, tiếp nhận các ý kiến trực tiếp từ các nữ doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp của Việt Nam cũng như các khuyến nghị chính sách để thu thập thông tin phản hồi; từ đó, xây dựng nguồn dữ liệu với mục tiêu thiết lập nền tảng kiến thức về phụ nữ trong lĩnh vực thương mại (WIT) nhằm cung cấp những thông tin liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu việc làm và thương mại theo khu vực cụ thể được phân tích theo giới tính.

Trong tương lai gần, hy vọng cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung sẽ được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ của Viện Mekong cũng như từ Cchính phủ các nước trong khu vực. Việc này sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực, có nhiều cơ hội tiếp cần với các nguồn lực nhà nước cũng như tư nhân để từ đó mở rộng kinh doanh, nâng cao vị thế của nữ giới trên thương trường trong nước cũng như quốc tế.