Quay lại

Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền: Triển khai phiên bản tiếng Anh, tiến tới tổng kết 20 năm hoạt động

Ngày 15/7/2022 vừa qua, Trang thông tin điện tử Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền đã chính thức triển khai và đưa vào vận hành phiên bản tiếng Anh, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước ngoài tham gia hệ thống, nâng cao hiệu quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc cũng như khuyến khích các doanh nhân, nhà đầu tư cùng kiến nghị, hiến kế, đề xuất để cùng Thành phố tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Phiên bản tiếng Anh được triển khai dựa trên các chức năng đã có của Trang thông tin hiện hữu và cải tiến bố cục thông tin cho phù hợp với đối tượng là doanh nghiệp nước ngoài, kể cả những thông báo từ hệ thống gửi riêng cho người dùng. Đặc biệt, trong phiên bản tiếng Anh có bổ sung chuyên mục “Hiến kế - Đề xuất” để doanh nghiệp, nhà đầu tư góp ý, hiến kế các giải pháp thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Ngoài ra, toàn bộ nội dung của cả hai phiên bản (tiếng Việt và tiếng Anh) đề được đồng bộ cơ sở dữ liệu về kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị cũng như các đề xuất, hiến kế của doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tích hợp vào Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố (gọi tắt Dashboard Kinh tế - Xã hội).

Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố được thành lập năm 2002, với nhiệm vụ là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền Thành phố nhằm đáp ứng kịp thời việc tuyên truyền chính sách và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), là 02 tổ chức đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đánh giá cao về ưu điểm hoạt động của Hệ thống đối thoại trực tuyến đó là mọi doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều có thể tham gia; việc đăng ký tham gia, gửi câu hỏi, nhận ý kiến trả lời đều thực hiện qua mạng và hoàn toàn miễn phí. Chỉ một cú click chuột, doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi cho tất cả sở, ngành của Thành phố, câu trả lời do chính ban lãnh đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm về các câu trả lời cho doanh nghiệp...

Qua 20 năm hoạt động Hệ thống Đối thoại có 4.706 đơn vị đăng ký thành viên, trong đó có 4.700 doanh nghiệp (262 doanh nghiệp có vốn 100% vốn đầu tư nước ngoài, chiếm tỷ lệ 5,6% tổng số thành viên đăng ký). Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, Hệ thống Đối thoại đã nhận và trả lời qua mạng hơn 20.500 câu hỏi của doanh nghiệp.

Hoạt động đối thoại trực tiếp

Tính đến tháng 7 năm 2022, Hệ thống đối thoại tổ chức 224 cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với Chính quyền Thành phố liên quan đến các lĩnh vực như thuế, hải quan, đầu tư, thương mại, ngân hàng, lao động, bảo hiểm xã hội, công nghệ thông tin, giao thông vận tải, quy hoạch kiến trúc, tài nguyên và môi trường, xây dựng, nông nghiệp..., thu hút 34.512 lượt doanh nghiệp với 47.692 lượt người tham dự, tiếp nhận và giải đáp 17.534 câu hỏi do các doanh nghiệp đặt ra.

Giai đoạn 2002 - 2022, Hệ thống đối thoại đã phối hợp với các tổ chức xúc tiến, Hiệp hội doanh nghiệp các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 30 Hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài với Lãnh đạo Thành phố cùng các sở, ban, ngành liên quan; tiếp nhận và trả lời 615 câu hỏi của doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài về các lĩnh vực thuế, hải quan, pháp luật lao động, môi trường và đời sống. Một trong những hoạt động nổi bật, tạo được uy tín và niềm tin của doanh nghiệp FDI vào chính quyền Thành phố phải kể đến chuỗi 20 Hội nghị bàn tròn với doanh nghiệp Nhật Bản đã tiếp nhận và giải quyết 590 vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản; Hội nghị thường niên giữa Lãnh đạo Thành phố và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được tổ chức hàng năm, để Lãnh đạo Thành phố lắng nghe các kiến nghị, đề xuất giải pháp của các Hiệp hội nước ngoài, doanh nghiệp FDI, cùng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện về cơ chế chính sách, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố.

Trong quý 3 năm 2022, hệ hống sẽ triển khai nâng cấp toàn diện Trang thông tin của Hệ thống Đối thoại. Việc nâng cấp Trang thông tin hướng đến trải nghiệm người dùng tốt hơn và chuyên nghiệp hơn, cập nhật lại quy trình đăng ký thành viên, cải tiến chế độ báo cáo, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện đối thoại, đồng thời hệ thống hóa đưa các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật của chính quyền để doanh nghiệp tra cứu, tham khảo thực hiện; thực hiện kết nối và chuyển dữ liệu đến Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trang thông tin mới của Hệ thống sẽ được công bố và đưa vào sử dụng tại Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố. Hội nghị tổng kết cũng là thời điểm để trao đổi, thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sau 20 năm triển khai, cũng như tổ chức đúc kết kinh nghiệm hoạt động, khen thưởng các cá nhân, tập thể thành viên của hệ thống đã có thành tích hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố có 42 cơ quan Nhà nước tham gia. Trong đó có 03 cơ quan thường trực Ban Điều hành gồm: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) là Trưởng Ban Điều hành giữ vai trò điều phối, giám sát hoạt động của Hệ thống Đối thoại thông qua hai phương thức là đối thoại trực tuyến qua trang thông tin điện tử và đối thoại trực tiếp tại Hội nghị; Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và Trung tâm Thông tin Khoa học và Thống kê Công nghệ (CESTI) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là Phó Ban Điều hành và 39 cơ quan nhà nước với vai trò Ủy viên Ban Điều hành: chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp gồm 37 đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (23 sở ban ngành, 14 Ủy ban nhân dân quận huyện) và 02 đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương.