Quay lại

Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố về bảo hiểm xã hội

Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2023, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố. Hội nghị nhằm phổ biến quy định của pháp luật và giải đáp các câu hỏi vướng mắc, tháo gỡ khó khăn về trích nộp bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố. Đây cũng là Hội nghị Đối thoại lần thứ 229 của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố.

Hội nghị thu hút hơn 250 doanh nghiệp đăng ký tham dự, tiếp nhận và giải đáp 73 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề giải quyết chế độ thai sản, chế độ ốm đau và chính sách hỗ trợ người lao động; chi trả trợ cấp thôi việc; chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc từ hai hợp đồng lao động trở lên; bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài; bảo hiểm xã hội cho người lao động có công việc nặng nhọc, độc hại; thủ tục đăng ký bảo hiểm cho doanh nghiệp; những vướng mắc trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội ở ứng dụng VssID;...

Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố đã có những giải đáp cụ thể, chi tiết từng nội dung cho doanh nghiệp, đồng thời còn thông tin đến các doanh nghiệp một số điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2023.

Bên cạnh việc hỗ trợ giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp thông qua trang thông tin điện tử của Hệ thống Đối thoại https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn, ITPC đẩy mạnh phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với nhiều chuyên đề khác nhau nhằm tăng cường sự tương tác, kết nối giữa doanh nghiệp và chính quyền Thành phố. Các hội nghị này là cơ hội trao đổi và tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp về các chính sách, thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước để sửa đổi và hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Thành phố.

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC