Quay lại

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Nhấn mạnh chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhận định chỉ tiêu tăng trưởng 7,5-8% được xác định là cao và thách thức. Vì vậy, cần tập trung thảo luận, đề ra phương án hiệu quả để đạt được mục tiêu trên.

Trước những dự báo về tình hình thế giới và trong nước, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2024 dự báo sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức bên cạnh những cơ hội mới. TP.HCM xác định Chủ đề công tác năm 2024 là: “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Về các nhiệm vụ giải pháp năm 2024, TP.HCM chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đẩy nhanh tiến độ các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; Tăng cường huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội; tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống người dân thành phố. Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác đối ngoại, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Năm 2024, dự báo kinh tế toàn cầu chưa có nhiều lạc quan, kinh trong nước tiếp tục bị tác động từ bên ngoài kể cả các nội tại bên trong, các ngành các cấp không được chủ quan, phải chủ động nắm sát tình hình, và triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, kịp thời cập nhật và bổ sung trong quá trình thực thi nhằm đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ “Năm tăng tốc, về đích”.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở ngành, quận, huyện; đặc biệt là các đồng chí đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức Thành phố siết chặt kỷ cương, phối hợp đồng bộ, triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Thành phố ngay từ đầu năm.

Tại Hội nghị, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân Thành phố trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2022.

Nguồn: Phòng Thông tin Tổng hợp