Quay lại

Hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 

Ngày 02/11/2023, TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở - ban, ngành và địa phương, gọi tắt là DDCI, của năm 2023.

Tham gia Hội nghị có ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC); Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC; Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA); Ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) cùng nhiều lãnh đạo đại diện các Sở ngành, quận huyện Thành phố cũng như các Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thông tin về việc triển khai kế hoạch đánh giá DDCI năm 2023, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho biết, năm nay, Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) là đơn vị chủ trì, phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Thành phố và các đơn vị liên quan, triển khai đánh giá DDCI năm 2023.

Trình bày tại Hội nghị, bà Cao Thi Phi Vân, Phó giám đốc ITPC cho biết bộ chỉ số DDCI được xây dựng dựa trên kế thừa chỉ số của năm 2022 và khắc phục một số điểm qua góp ý của doanh nghiệp, cộng đồng địa phương, cũng như sẽ bổ sung, đưa vấn đề Thành phố đang quan tâm vào bảng câu hỏi như làm thế nào TP.HCM cải thiện môi trường đầu tư, phát triển xanh... Trong đó, bảng khảo sát được thiết kế dựa trên tham chiếu chức năng, nhiệm vụ của ban ngành, quận huyện, đối chiếu và chọn lọc câu hỏi phù hợp với đánh giá. Mục tiêu bảng khảo sát là rút ngắn câu hỏi và nội dung câu hỏi dễ hiểu giúp doanh nghiệp dễ đánh giá, nhận xét. Năm nay, DDCI chia làm hai bộ khảo sát.

Bộ chỉ số DDCI năm 2023 cấp sở, ban ngành sẽ gồm 09 chỉ tiêu là: 1.Tiếp cận minh bạch thông tin và chuyển đổi số; 2.Chi phí không chính thức; 3.Chi phí thời gian; 4.Cạnh tranh bình đẳng; 5.Hỗ trợ doanh nghiệp; 6.Thiết chế pháp lý; 7.Tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động của đơn vị; 8.Chỉ số xanh; 9.Môi trường sống và sức khỏe.

Bộ chỉ số DDCI năm 2023 cấp địa phương gồm 10 chỉ tiêu là: 1.Tiếp cận minh bạch thông tin và chuyển đổi số; 2.Chi phí không chính thức; 3.Chi phí thời gian; 4.Cạnh tranh bình đẳng; 5.Hỗ trợ doanh nghiệp; 6.Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự; 7.Tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động của đơn vị; 8. Chỉ số xanh; 9.Môi trường sống và sức khỏe;10.Khả năng tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất.

Về kế hoạch triển khai khảo sát dự kiến sẽ phát hành 50.000 mẫu. Trong đó Khảo sát định lượng đại trà (dự kiến nhận về 15.000 mẫu) với Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng (tương tự như đã thực hiện cho DDCI 2022, nhưng có bổ sung số lượng mẫu phù hợp với đặc thù từng sở, ban ngành. Điểm mới của DDCI 2023 là phỏng vấn chuyên sâu nhóm Doanh nghiệp chiến lược của TP.HCM với số lượng 20 - 30 doanh nghiệp.  Dự kiến công bố đánh giá kết quả trước ngày 28/2/2024.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) Nguyễn Ngọc Hòa cho biết, cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM rất hoan nghênh những cập nhật trong tiêu chí đánh giá năm nay. HUBA cũng phối hợp BTC để danh sách cộng đồng doanh nghiệp tham gia mang tính đại diện, bao trùm tất cả các ngành, các lĩnh vực. Đặc biệt, năm nay TPHCM chọn EY là đơn vị đánh giá có uy tín thương hiệu, làm việc độc lập, không có sự tham gia của đối tượng được đánh giá vào quá trình đánh giá.

Đại diện Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam AmCham cho biết rất hoan nghênh việc TPHCM tổ chức đánh giá DDCI. AmCham đã lập ra 15 hội đồng để cho các ý kiến và đề xuất, với nhiều kiến nghị đề xuất cụ thể, như hội đồng về thuế - hải quan, hội đồng pháp luật...

Đại diện các Hội Doanh nghiệp quận huyện, TP Thủ Đức và các địa phương cũng phát biểu, trong đó cùng khẳng định đánh giá DDCI là việc phải làm.

Phát biểu kết luận Hội nghị triển khai DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố  nêu rõ, “Điều đáng mừng là tất cả chúng ta cùng chung nhận thức, rằng DDCI không chỉ dừng lại ở một bộ chỉ số đánh giá, mà thông qua công tác khảo sát, đánh giá, doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội và năng lực quản trị  của mình. Các cơ quan có một kênh thông tin minh bạch, tin cậy để ghi nhận  ý kiến góp ý của nhà đầu tư, doanh nghiệp”. Ông Võ Văn Hoan cho biết thêm, “Sau khi có kết quả đánh giá, Thành phố sẽ chọn ra một số lĩnh vực liên quan đến các điểm nghẽn cần khắc phục ngay để tập trung triển khai những giải pháp, mô hình, cách làm, mục tiêu cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc cho môi trường đầu tư, kinh doanh”.

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC