Quay lại

ITPC làm việc với Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc

Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2022, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) đã tiếp và làm việc với Tiến sỹ Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc, Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Tiến sỹ Trần Bá Phúc chia sẻ về việc Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư - Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại Úc. Trung tâm có chức năng giới thiệu các dự án mời gọi đầu tư vào Việt Nam đến các nhà đầu tư Úc và quảng bá sản phẩm, xây dựng chiến lược marketing, kết nối doanh nghiệp để thúc đẩy sản phẩm của Việt Nam sang thị trường Úc.

Bà Cao Thị Phi Vân cũng đã giới thiệu chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm ITPC và khẳng định mối quan hệ của Trung tâm với các doanh nghiệp trong và ngoài TP.HCM. Trung tâm là một kênh kết nối uy tín để đưa sản phẩm của doanh nghiệp TP.HCM sang thị trường tiềm năng như Úc.

Sau buổi gặp gỡ, đại diện của 2 tổ chức đã thỏa thuận về việc xây dựng kế hoạch hợp tác xúc tiến đầu tư và thương mại trong thời gian tới, với bước đi đầu tiên là các cuộc hội thảo tại Việt Nam để giới thiệu thị trường Úc đến doanh nghiệp tại TP.HCM.